Plastik Örtü


2149166

Seralar, bitkiler (sebze, meyve, çiçek) için ideal büyüme ortamı oluştururlar. Seralar bitkileri yağmur, rüzgâr ve soğuk gibi dış etkenlere karşı koruduğu gibi sağladığı dengeli ortam ile bitkinin daha hızlı gelişimini sağlar. Böylece yılda birkaç hasat yapma imkânı tanır. Yeni nesil teknolojiler ve uygun üretim formülasyonları ile sera örtüleri isteğe bağlı olarak güneşe karşı dayanıklılık, ışık ve sıcaklık kontrolü, rutubet tutmama ve sislenmeme, kükürt ve klor kimyasallarına karşı direnç gibi özellikler sağlayabilir.

Sera örtüsünün; güneş dayanım süresi, kalınlığı ve diğer isteğe bağlı katkı maddeleri gibi özellikleri kullanım amacına (çiçek, sebze, meyve, klasik tarım, topraksız tarım, jeotermal kullanımı,…) ve kullanılacak bölgeye bağlı olarak belirlenir.

Sera Örtüsünün Özellikler:

 • The thermic effect
 • The light diffusion
 • The anti-drip effect
 • The anti-mist effect
 • The cooling effect
 • The disease control effect
 • The photoselective effects

THERMİC EFFECTthermic_effect

Plastik filmin katmanları arasına homojen bir şekilde yerleştirilen EVA ve Infra-Red katkı maddeleri, güneşten gelen kızılötesi radyasyonunu emer ve gece boyu gece boyunca ısı kayıplarını azaltır.

Termik filmlerin avantajları şunlardır:

 • Donmaya ve düşük sıcaklığa karşı koruma
 • Daha yumuşak sıcaklık düşüşü ve genel olarak daha yüksek gece sıcaklıkları
 • Isıtma için azaltılmış enerji tüketimi
 • Daha yüksek mahsul verimi
 • Erken hasat
 • Daha kaliteli mahsul

LİGHT DİFFUSİONlight_diffusion

Plastik filmden seraya giren güneşten gelen ışık, doğrudan bölünür ve yayılır. Işık difüzyonu, bir filmin insan gözüne puslu görünmesine neden olur - ancak bu, filmin daha az şeffaf olduğu anlamına gelmez. Bitkiler tarafından alınan PAR (fotosentetik aktif radyasyon) pratik olarak aynıdır.

Dağınık ışığın, özellikle ilkbahar ve yaz mahsulleri üzerine güçlü güneş ışığı alan bölgelerde bitki büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Işık difüzyonu gölgeleri azaltır, ışığın serada daha homojen dağılımını sağlayarak bitkinin alt kısımlarına bile ulaşmasını sağlar, yanmaları önler ve orta derecede bir soğutma etkisi sunar.

ANTİ-DRİP EFFECTanti_dripping_effect

Su yoğunlaşması nedeniyle sera filmlerinin iç yüzeyinde oluşan damlacıklar, ışık iletimini %15-30 oranında azalttığı ve bazı hastalıkların görülme sıklığını artırdığı için bitki kalitesi ve büyümesi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

. Plastik örtülerimiz, damlacıkları ortadan kaldıran ve bunun

ad-en yerine yanlardan sürekli ince bir su tabakası oluşturan özel katkı maddeleri içeren "damlama önleyici" ürünlerdir

Damlama önleyici filmler, doğru kullanıldığında aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Serada daha fazla ışık
 • Daha yüksek mahsul verimi
 • Erken hasat
 • Daha kaliteli mahsul, daha yüksek ticari değer
 • Daha az hastalık
 • Azaltılmış pestisit ihtiyacı

ANTİ-MİST EFFECTantii

Anti Drip katkısının kullanılması halinde yan etki olarak ortaya çıkan sislenme probleminin önlenmesinde kullanılır.

COOLİNG EFFECT

Dünyanın birçok bölgesinde, gündüzleri aşırı ısıyı azaltan ve serada daha serin bir ortam sağlayan filmlere artan bir ihtiyaç vardır. Özellikle "tropik bölgelerde", güçlü güneş ışığı ve sıcak havanın olduğu bölgelerde, fidanlıklarda ve gölge seven süs bitkileri için "soğutma etkisi" giderek daha fazla ihtiyaç haline geliyor.

Gündüzleri seranın içinde, dış sıcaklık ne kadar yüksek olursa, "soğutma" filmleriyle elde edilen sıcaklık düşüşünün o kadar büyük olduğu kanıtlanmıştır.

DİSEASE CONTROL EFFECTdisease_control

"Entegre Zararlı Yönetimine" verimli bir şekilde katkıda bulunan ve pestisit kullanımının azaltılmasına yardımcı olan özel hastalık kontrol katkı maddesi kullanılmaktadır.

Önemli bir hastalık ve böcek kontrol filmi türü, 380 nm'ye kadar UV radyasyonunu emen "UV-engelleyici" filmlerdir ve böylece:

Seralarda beyaz sinek, thrips, madenciler, yaparak bitleri ve diğer böceklerin popülasyonunun

rose_blackening

azaltılması,böylece bu böcekler tarafından vektör edilen virüslerin de azaltılması.İlgili patojenik mantarların sporlaşmasını azaltarak belirli hastalıkların (botrytis gibi) yayılmasının kontrolü.

Kırmızı gül yapraklarının "kararmasının" azaltılması, böylece ticari değerlerinin artması.

PHOTOSELECTİVE EFFECTS

Seraya giren ışık spektrumunu değiştirmek ve böylece bitkilerin büyüme davranışını değiştirmek için (fotosentez ve fotomorfojenez) seçilmiş katkı maddeleri ve pigmentler içeren bir dizi özel filmdir. Bu tür filmleri kullanarak verimi artırmak, büyümeyi desteklemek veya geciktirmek ve gövdelerin uzamasına veya cüceleşmesine neden olmak mümkündür.