Hakkımızda

Otomasyon sektöründe 2000’den beri faaliyet gösteren markamız Greenhouse Autimation ile tarım sektörüne anahtar teslimi ve modern teknolojik projeler yapmaktadır. Greenhouse Sera Otomasyon Sistemleri olarak, sera tarımında, üretimden en verimli şekilde yararlanabilmek için, bitki ihtiyaçlarının kontrollü bir şekilde belirlenmesi, hastalıkların tespiti, bitki üretiminin doğru yönde yapılabilmesi adına, seranın iç ve dış değişkenlerini her an ölçen sinyal sistemleri ve uyguladığı modern otomasyon yöntemleriyle en iyi hizmeti sağlamak için uğraşmaktayız. Seranın en etkili şekilde yönetilebilmesi, içerideki ve dışarıdaki güneş ışınımını, bağıl nem, rüzgar hızı, sıcaklık gibi birçok faktöre bağlıdır. Klimatolojik ölçümlerde, sinyal algılayıcılarımız gerekli bilgiyi seçer, ölçülebilir bir biçime dönüştürür ve sinyal algılama işlevini gerçekleştirmiş olarak sorunu çözer. Islah, fide ve üretim seralarında karlı bir yatırımı gerçekleştirmek için, ucuz enerji, bol su, bol güneş ve toprak en önemli faktörlerdir. Bunların tamamının mevcut olmadığı yatırım bölgelerinde Greenhouse tarafından geliştirilen projeler kalıcı çözümler sağlamaktadır.

Firmamız bu konuda engin tecrübelerini gelişmiş teknoloji ve mühendislik bilgisiyle bir araya getirerek kişiye, ürüne, bölgeye özel tasarımlar geliştiren modern seralar için farklı ve yenilikçi birçok proje üretmektedir. Projelerimizi hazırlarken müşteri beklentilerini, meteorolojik verileri dikkate alarak, yalnızca dış koşulları yönetmiyor, aynı zamanda uzun dönem stratejilerinin izlenmesi için çaba gösteriyoruz. Sektörde rekabetin müşteri memnuniyetini hedefleyen yönlerde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışındaki rekabet yöntemleri müşterinin ciddi şekilde zarara uğramasına ve güven sorunlarına sebebiyet verebiliyor.