Otomasyon Sistemi

38

Seralarda bitkilerin verimli büyüme ve gelişimi için ihtiyaç olan en önemli unsurlar; Bitki için uygun iklim koşullarının oluşturulması, verimli gelişimleri için de gereken besin ve suyun doğru oran ve miktarlarda ve tabi ki doğru zamanda verilmesidir.

İklim Kontrol Sistemi Otomasyonu; Seranın dış ortam koşulları ile içerisini ölçümleyerek sera içi iklim koşullarını bitkinin ihtiyacı olan en uygun hale getirir. Bu koşulları sağlarken maksimum tasarrufları ve kullanım ergonomisini de sağlar. Bu doğrultuda; dış sıcaklık, nem oranı, rüzgâr hızı ve yönü, güneş radyasyonu ve yağmur gibi etkenleri ölçümler. Sera içerisinde de sıcaklık, nem ve CO2 ölçümleri yaparak dış ortam değerleri doğrultusunda gereken havalandırma ve fan sistemlerini, ısı ve gölgelendirme perdelerini, ısıtma ve soğutma sistemlerini, sisleme ve mistleme sistemlerini, CO2 dozlama sistemini ve hatta yapay aydınlatma sistemlerini optimum verimlilik değerlerinde otomatize eder ve agronomistlere çok ciddi ölçülerde yardımcı olur.

41

Sulama ve Gübreleme Sistemi Otomasyonu; Bit kinin ihtiyacı olan besin ve suyun optimum değerlerde ve doğru zamanda verilmesini sağlar. Bu işi yaparken; sulama suyunun sıcaklık değeri ve güneş radyasyonu gibi etmenler ile bitki su ve besininin EC (Elektriksel iletkenlik) ve pH (Asidik/Bazik seviyesi) değerlerini istenilen seviyede tutarak maksimum verim ve tasarrufu sağlayarak hem katma değer hem de yüksek kaliteli ürün yetiştirilmesinde ciddi katkılar sağlamış olur. Ayrıca drenaj geri kazanım sistemleri de ekonomiye katma değer sağlar. Gereken durumlarda su yumuşatma ve arıtma sistemlerinin de uygulaması yapılır. Anlık, günlük, aylık veya isten ile periyotlarda iklim ve üretim bilgilerinin sürekli kaydedilebilmesi ve bunları üreticinin kullanımına sunabilmesi otomasyon sisteminin üstün taraflarıdır. GARDENERYHOUSE sizlere yüksek kalitede ürünler ve hizmetleri ile uzun yıllar en yüksek verim ve tasarruf sağlar. Bunun ispatı da müşteri memnuniyetimiz ve referanslarımızdır. Lütfen WEB sayfalarımızı ziyaret ediniz.