Çicek Üretim Serası

kapak (5)

ÇİÇEK ÜRETİM SERASI

Bitkiler serada daha hızlı ve daha iyi büyür çünkü bir sera eko-sisteminde sıcaklık daha kontrollüdür, karbondioksit içeriği dış ortama kıyasla daha yüksektir ve bu da tüm bitkilerin büyümesi için çok önemlidir.

Çiçek üreticileri için topografya, iklim, ısıtma, sulama ve gerekli tüm alt yapıyı dikkate alarak proje üretiyoruz.

Kesme çiçek yetiştiriciliği, üretim kapasitesi ve üretim değeri açısından süs bitkileri sektörünün en geniş paya sahip olan alt dalıdır.

Kesme çiçekler; bu amaçla yetiştirilen bitkilerin çiçek veya goncalarının taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, dolgu maddeleriyle desteklenmiş veya başka bir biçimde kullanıma sunulmuş durumlarını ifade etmektedir.

Çiçeklerin iklim ve toprak tercihleri türlere göre büyük değişiklikler göstermektedir.

En çok satıldıkları dönem Kasım – Mayıs ayları arasıdır. Bu nedenle yetiştiricilikleri de bu döneme göre ayarlanmaktadır.

En fazla üretim seralarda yapılmakta dolayısıyla iklim koşullarından çok etkilenmemektedir. Ancak uygun iklime sahip bölgelerde açık alanda da yetiştiricilik yapılabilmektedir.

Genel olarak kesme çiçekler kumlu -tınlı, geçirgenliği iyi, organik madde miktarı yüksek toprakları severler. Nötr toprakları daha çok tercih ederler, bu nedenle ideal pH 6.5 – 7.5 aralığıdır.